รถรับส่ง

รถรับส่งนักเรียน ให้บริการโดยบริษัท Blue Jade

โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ ให้ความไว้วางใจบริษัท Blue Jade ให้บริการรถรับส่งนักเรียนจากบ้านถึงโรงเรียนทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ

ช่องทางติดต่อบริษัท Blue Jade

ช่องทางที่สะดวกที่สุด คือการส่งอีเมล  ไปที่ [email protected].
Blue Jade จะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง

ทางโทรศัพท์ :

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00-18.00 น.
โทร :  +66 (0) 2 934-8008 ext. 192 (ช่วงเปิดภาคเรียน)
โทร : +66 (0)2 664 0661 / +66 (0)2 664 0662 (ช่วงปิดภาคเรียน)

โทรศัพท์สายด่วนสำหรับกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
จันทร์ – ศุกร์ 06.00-09.00 น. และ 14.00-19.00 น.
โทร : +66 (0) 6 2862 4613 / +66 (0) 6 2862 4614

หน้า « parent LFIB » ในเว็บไซต์ www.blue-jade.com