Le Conseil d’établissement

คณะกรรมการสถานศึกษา (Conseil d’établissement) เป็นคณะกรรมการหลักดูแลการบริหารของสถานศึกษา ของแผนกอนุบาล/ประถม และของแผนกมัธยม รวมถึงการเรียนการสอนของโรงเรียน

ติดต่อ

[email protected]