ห้องสมุด BCD

มาทำความรู้จัก Bibliothèque Centre Documentation (BCD)

BCD หรือ Bibliothèque Centre Documentation เป็นชื่อเรียกห้องสมุดสำหรับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา เป็นสถานที่ที่นักเรียนสามารถฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง และฝึกงานเขียนต่างๆ เป็นสถานที่จัดกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วมมากมาย โดยมีวิทยากรรับเชิญ เช่น นักเล่านิทาน นักเขียน นักอาชีพทางหนังสือ

 

วัตถุประสงค์ของ BCD

– สร้างความอยากอ่านหนังสือ
– เตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมด้านการอ่าน
– ฝึกให้นักเรียนรู้จักช่วยเหลือตัวเอง และพร้อมต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ลดความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
การแสดงออกทางวัฒนธรรมโดยสื่อต่าง ๆ
ปูพื้นฐานเพื่อนำไปสู่โลกแห่งการอ่านการเขียน

 

สถานที่

ห้องสมุด BCD มีสองที่ คือ BCD ที่ตึกอนุบาล และ BCD ที่ตึกประถม

CONTACT

Alain Grolet
[email protected]

มุมอ่านหนังสือ

ภายในห้องสมุด จะมีมุมสำหรับกิจกรรมต่างๆ

มุมอ่านหนังสือ นักเรียนสามารถเลือกหนังสือได้จากชั้นวางหนังสือ หรือจากกล่องหนังสือการ์ตูน และนำมาอ่านบนเบาะนั่ง เก้าอี้หรือโซฟา

มุมทำงาน สำหรับนักเรียนชั้นประถม นักเรียนสามารถทำงานเป็นกลุ่มบนพรม โต๊ะ หรือเก้าอี้ที่จัดไว้ให้ มีวีดีโอโปรเจ็คเตอร์สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ

มุมสื่อสาร นักเรียนชั้นประถมสามารถติดตามข่าวสารของห้องสมุด รายงานข่าวที่เขียนโดย « Petits Journalistes » นักข่าวจิ๋วของโรงเรียน หรือแสดงความคิดเห็นและหย่อนลงในกล่องรับคิดเห็น

มุมค้นคว้า นักเรียนประถมสามารถค้นหาหนังสือได้จากระบบจัดเก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด รวมทั้งค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ตภายใต้การควบคุมของครูบรรณารักษ์

มุมนิตยสาร มีนิตยสารมากมายสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา

บริการยืมหนังสือ

นักเรียนอนุบาลสามารถยืมหนังสือได้สัปดาห์ละ 2 เล่ม

ผู้ปกครองจะได้รับการแจ้งเตือน หากนักเรียนไม่คืนหนังสือตามกำหนด

นักเรียนประถมสามารถยืมหนังสือได้ครั้งละ 2 เล่ม ใน 3 ช่วงเวลา ได้แก่ ชั่วโมงห้องสมุด 1 ชั่วโมงทุกสองสัปดาห์ (ซึ่งอยู่ในตารางเรียนปกติ), ช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน ตั้งแต่ 7.30 น ถึง 8.00 น. และช่วงพักกลางวันหลังรับประทานอาหาร

ช่วงก่อนปิดเทอมแต่ละครั้ง (เดือนตุลาคม เดือนธันวาคม เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนเมษายน) ผู้ปกครองครองจะได้รับการแจ้งเตือน หากนักเรียนมีหนังสือที่ยังไม่คืนตามกำหนด

หากนักเรียนทำหนังสือชำรุดหรือเสียหาย ผู้ปกครองจะต้องชำระค่าปรับเป็นจำนวนเงินเล่มละ 500 บาท

การใช้ห้องสมุดระหว่างพักกลางวัน

นักเรียนประถมทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการห้องสมุดได้ช่วงพักกลางวัน หลังรับประทานอาหาร

ในปีการศึกษา 2563-2564 นักเรียนชั้น CP สามารถเข้ามายืมหนังสือได้ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี นักเรียนชั้น CE1 ทุกวันจันทร์และวันพุธ ตั้งแต่เวลา 11.30 น ถึงเวลา 12.10 น.

นักเรียนชั้น CE2 เข้ามาใช้บริการได้ทุกวันจันทร์ นักเรียนชั้น CM1 ทุกวันอังคาร และชั้น CM2 ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 12.10 น. ถึงเวลา 12.50 น.

ในช่วงพักกลางวัน นักเรียนสามารถอ่านหนังสือ เขียนหนังสือ ฟังนิทาน เล่นหมากรุก ยืมหนังสือ วาดภาพ เขียนข่าวลงหนังสือพิมพ์ของโรงเรียน และทำรายงานโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องสมุดภายใต้การดูแลของครูบรรณารักษ์

ประเภทหนังสือในห้องสมุด

ห้องสมุดมีคอลเล็คชั่นหนังสือที่หลากหลาย เช่น วรรณกรรมเยาวชน นิทาน บทละคร กวีรวมเล่ม หนังสืออัลบั้ม การ์ตูน และสารคดี มีหนังสือภาษาฝรั่งเศสมากกว่า 15,000 เล่ม ภาษาอังกฤษมากกว่า 5,000 เล่ม และภาษาไทย มากกว่า 500 เล่ม รวมถึงนิตยสารภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส สำหรับทั้งระดับอนุบาลและระดับประถม

ชั่วโมงห้องสมุด

คุณครู Alain Grolet เป็นบรรณารักษ์และดูแลชั่วโมงห้องสมุดสำหรับชั้นประถม และคุณพริมเป็นผู้ดูแลชั่วโมงห้องสมุดสำหรับชั้นอนุบาล

นักเรียนชั้นอนุบาลมีชั่วโมงห้องสมุดสัปดาห์ละ 30 นาที สลับกันครั้งละครึ่งห้องเรียน

นักเรียนชั้นประถมมีชั่วโมงห้องสมุดทุกๆ 2สัปดาห์ ครั้งละ 1 ชั่วโมง สลับกันครั้งละครึ่งห้องเรียน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ห้องสมุดมีกิจกรรมมากมายทั้งระดับอนุบาลและประถม ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ การอ่าน การเขียน และประวัติศาสตร์ศิลปะ

 

ระดับอนุบาล  

– การเล่านิทานที่เกี่ยวกับหัวข้อที่กำลังดรียนในห้องเรียน.

 

ระดับประถม 

– ส่งเสริมการอ่านโดยให้นักเรียนแนะนำหนังสือที่กำลังอ่าน และครูบรรณารักษ์แนะนำหนังสือใหม่ของห้องสมุด

– การทำรายงานและการฝึกค้นคว้าหาข้อมูล

– จัดการแข่งขันอ่านหนังสือ

– เขียนข่าวเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของโรงเรียน

– วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะตามหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนชั้น CM1 และ CM2

– กิจกรรมด้านสื่อ กวี ฯลฯ

– เชิญนักเขียน นักวาดภาพประกอบหนังสือเด็ก ในโครงการต่างๆ เช่น โครงการรางวัลวรรณกรรมเยาวชน « Prix littéraire Azimut » จัดขึ้นโดยความร่วมมือของครูบรรณารักษ์ในโรงเรียนฝรั่งเศสในภูมิภาคเอเชีย เพื่อสานความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างนักเรียนชั้น CM2 และ 6ème โดยนักเรียนต้องจะอ่านหนังสือที่ได้รับคัดเลือกตามหัวข้อที่กำหนด 5 เล่ม

– นิทรรศการเกี่ยวกับนักเขียน นักวาดภาพประกอบหนังสือเด็ก