โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ
เป็นโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานการศึกษาฝรั่งเศสในต่างประเทศ
(Agency for French Education Abroad – AEFE)
หน่วยงานของกระทรวงยุโรปและการต่างประเทศที่ดูแลโรงเรียนในระบบฝรั่งเศสที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก

ความพิเศษของโรงเรียนฝรั่งเศสในต่างประเทศคือ ตั้งแต่ระดับอนุบาล นักเรียนจะอยู่ในสังคมที่ใช้หลายภาษา กุญแจเปิดประตูเบิกทางไปสู่ความสำเร็จ เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ และประชากรที่มีคุณภาพ

เยี่ยมชมโรงเรียน

ผู้ปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนได้ทุกวันพุธ เวลา 9.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันปิดภาคเรียน)

โรงเรียนจะให้จองวันเยี่ยมชมอีกรอบ วันที่ 13 กันยายน 2566

แผนกงานต้อนรับ (อนุบาล-ประถม)
คุณวรธิดา เสถียร (คุณพริม) – เลขานุการแผนกอนุบาล
คุณชวนพิศ ขำดี – เลขานุการแผนกประถม

แผนกงานต้อนรับ (ฝ่ายปกครองมัธยม)
คุณยอดคม พันธุ์เล่ง (คุณแชมป์), คุณวันชัย ทองเฟื่อง (คุณวัน), คุณพัชรา อัวเช่ (คุณมด), คุณกรกช มอรี่

โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ เปิดรับนักเรียนใหม่เพื่อเข้าศึกษาต้นปีการศึกษา (ต้นเดือนกันยายน) หรือระหว่างปีการศึกษา

ขั้นตอนการสมัคร

4. การชำระเงิน

5. การสมัครเรียนเสร็จสมบูรณ์

หลังจากได้รับการชำระเงินแล้ว โรงเรียนจะส่งอีเมล แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชั้นเรียน ให้ผู้ปกครองทราบภายใน 2 วัน เพื่อยืนยันว่าการสมัครเรียนเสร็จสมบูรณ์ นักเรียนสามารถมาโรงเรียนได้

รายการสมุด/หนังสือและอุปกรณ์การเรียน

ท่านสามารถหาซื้อสมุด/หนังสือและอุปกรณ์การเรียนให้กับบุตรของท่านได้ (กรุณาคลิก ที่นี่)