ติดต่อเรา

  • Home
  • ติดต่อเรา
ที่อยู่

โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ
498, ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1)
วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : +66 (0) 2 934-8008
โทรสาร : +66 (0) 2 934-6670

วันและเวลาทำการ

ระหว่างเปิดภาคเรียน :
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 7:15 น. ถึง 17 น.
ระหว่างปิดภาคเรียน :
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8 น. ถึง 12 น.

 


รายชื่อบุคคลในแผนกต่างๆ
เบอร์ติดต่อกลาง : 66 2 934 8008
แผนกธุรการ ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ขาดเรียน, มาสาย หรือเรื่องทั่วไป ครูประจำชั้น และ [email protected] (ฝ่ายปกครอง)
[email protected], ต่อ 300
เลขานุการแผนกอนุบาล
ต่อ : 131 / CPE : 66 2 934 5043
 [email protected], ต่อ 162
เลขานุการแผนกประถม
แผนกบัญชี (ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ) [email protected]
สมัครเรียน/ลาออก, ขอใบรับรอง, วีซ่านักเรียน, เปลี่ยนที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ [email protected]
ห้่องพยาบาล ต่อ 303 (แผนกอนุบาล), ต่อ 125 (แผนกประถมและมัธยม)
[email protected]
นักจิตวิทยา [email protected]
นักบำบัดการพูด [email protected]
กิจกรรมพิเศษนอกเวลา (AES) [email protected]
แผนกระดมทุนและพันธมิตร [email protected]
การเรียนการสอน ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ภายในห้องเรียน ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา (ดูที่อยู่อีเมลใน Pronote)
หลักสูตรการเรียนการสอนทั่วไป ครูใหญ่แผนกอนุบาล-ประถมศึกษา : [email protected] ผู้ช่วยผู้อำนวยการ : [email protected] 
ภาษา ครูสอนภาษา หรือครูประสานงานด้านภาษา ครูสอนภาษา หรือครูประสานงานด้านภาษา
ประกาศนียบัตรภาาา [email protected] [email protected]
Sports Association (AS) [email protected]
คณะกรรมการ
สมาคมผู้ปกครอง (APE) [email protected]
Conseil d’établissement [email protected]
Conseil d’école [email protected]
คณะกรรมการโรงอาหาร [email protected]