ติดต่อเรา

  • Home
  • ติดต่อเรา
ที่อยู่

โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ
498, ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1)
วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : +66 (0) 2 934-8008
โทรสาร : +66 (0) 2 934-6670

วันและเวลาทำการ

ระหว่างเปิดภาคเรียน :
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 7:15 น. ถึง 17 น.
ระหว่างปิดภาคเรียน :
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8 น. ถึง 12 น.

 






รายชื่อบุคคลในแผนกต่างๆ
เบอร์ติดต่อกลาง : 66 2 934 8008
แผนกธุรการ ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ขาดเรียน, มาสาย หรือเรื่องทั่วไป ครูประจำชั้น และ viescolaire@lfib.ac.th (ฝ่ายปกครอง)
secretariat.maternelle@lfib.ac.th, ต่อ 300
เลขานุการแผนกอนุบาล
ต่อ : 131 / CPE : 66 2 934 5043
 secretariat.primaire@lfib.ac.th, ต่อ 162
เลขานุการแผนกประถม
แผนกบัญชี (ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ) comptabilite@lfib.ac.th
สมัครเรียน/ลาออก, ขอใบรับรอง, วีซ่านักเรียน, เปลี่ยนที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ inscriptions@lfib.ac.th
ห้่องพยาบาล ต่อ 303 (แผนกอนุบาล), ต่อ 125 (แผนกประถมและมัธยม)
nurse@lfib.ac.th
นักจิตวิทยา pointecoute@lfib.ac.th
นักบำบัดการพูด orthophonie@lfib.ac.th
กิจกรรมพิเศษนอกเวลา (AES) aes@lfib.ac.th
แผนกระดมทุนและพันธมิตร communication@lfib.ac.th
การเรียนการสอน ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ภายในห้องเรียน ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา (ดูที่อยู่อีเมลใน Pronote)
หลักสูตรการเรียนการสอนทั่วไป ครูใหญ่แผนกอนุบาล-ประถมศึกษา : direction.primaire@lfib.ac.th ผู้ช่วยผู้อำนวยการ : proviseure.adjointe@lfib.ac.th 
ภาษา ครูสอนภาษา หรือครูประสานงานด้านภาษา ครูสอนภาษา หรือครูประสานงานด้านภาษา
ประกาศนียบัตรภาาา c.isaac@lfib.ac.th l.perroton@lfib.ac.th
Sports Association (AS) as@lfib.ac.th
คณะกรรมการ
สมาคมผู้ปกครอง (APE) bureau.ape.parents@lfib.ac.th
Conseil d’établissement conseil.etablissement.tous@lfib.ac.th
Conseil d’école conseil.ecole.tous@lfib.ac.th
คณะกรรมการโรงอาหาร cantine.tous@lfib.ac.th