สมัครงาน

โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ สังกัดเครือข่ายสถาบันการศึกษาฝรั่งเศสในต่างประเทศ (AEFE) เปิดรับสมัครบุคลากร (อาจารย์และเจ้าหน้าที่) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี เพื่อเข้าทำงานในปีการศึกษาถัดไป (ซึ่งเริ่มเดือนกันยายน)  กระนั้นระหว่างปีการศึกษาโรงเรียนอาจเปิดรับบุคลากรเพิ่มบางตำแหน่ง

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้ามาตรวจสอบตำแหน่งว่างได้ที่หน้านี้ และสามารถส่งใบสมัครให้ทางโรงเรียนพิจารณา แต่เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมาก โรงเรียนจึงขอสงวนสิทธิ์ไม่ติดต่อกลับ