มลภาวะ

แนวทางปฏิบัติรับมือมลภาวะ

พนักงานและคณาจารย์ทุกคนจะปฏิบัติตามมาตรการดำเนินการรับมือมลภาวะฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่มีการเรียนการสอนภาคปกติ รวมถึงช่วงตารางเวลาของกิจกรรมพิเศษ (AES) และตลอดเวลากิจกรรมกีฬาของชมรมกีฬา

โรงเรียนใช้เกณฑ์วัดค่ามลพิษในเว็ปไซต์ www. IQAir.com  สถานีวัดค่าที่อยู่ใกล้ที่สุดคือสถานีวัดค่าของโรงเรียน Singapore International School