เยี่ยมชมโรงเรียน

เยี่ยมชมโรงเรียน

ผู้ปกครองสามารถเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนได้ทุกวันพุธ เวลา 9.00 น. (ยกเว้นระหว่างวันหยุดราชการหรือวันปิดภาคเรียน)

โรงเรียนจะให้จองวันเยี่ยมชมอีกรอบ วันที่ 13 กันยายน 2566

แผนกงานต้อนรับ (อนุบาล-ประถม)
คุณวรธิดา เสถียร (คุณพริม) – เลขานุการแผนกอนุบาล
คุณชวนพิศ ขำดี – เลขานุการแผนกประถม

แผนกงานต้อนรับ (ฝ่ายปกครองมัธยม)
คุณยอดคม พันธุ์เล่ง (คุณแชมป์), คุณวันชัย ทองเฟื่อง (คุณวัน), คุณพัชรา อัวเช่ (คุณมด), คุณกรกช มอรี่