เยี่ยมชมโรงเรียน

ผู้ปกครองสามารถเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนได้ทุกวันพุธ เวลา 9.00 น. (ยกเว้นระหว่างวันหยุดราชการหรือวันปิดภาคเรียน)

เพื่อเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำหนดให้บุคคลภายนอกทำการตรวจ ATK คืนก่อนเยี่ยมชมหรือเช้าวันนัดก่อนเข้าเยี่ยมชม กรอกผลการตรวจเป็นลบในแบบฟอร์ม และยื่นให้แผนกต้อนรับก่อนเข้าภายในบริเวณโรงเรียน ขอความกรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มยืนยันผลตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด
คลิกที่นี่เพื่อทราบมาตรการควบคุมโรคติดต่อโควิด

แผนกงานต้อนรับ (อนุบาล-ประถม)
คุณวรธิดา เสถียร (คุณพริม) – เลขานุการแผนกอนุบาล
คุณชวนพิศ ขำดี – เลขานุการแผนกประถม

แผนกงานต้อนรับ (ฝ่ายปกครองมัธยม)
คุณยอดคม พันธุ์เล่ง (คุณแชมป์), คุณวันชัย ทองเฟื่อง (คุณวัน), คุณพัชรา อัวเช่ (คุณมด), คุณกรกช มอรี่