orientation
lafibe accueil
dele lfib rouge web
FB
 

thai_banner


debat 2018 180  
โต้วาทีชั่วโมงภาษาไทย

นักเรียนชั้น Terminale S A และ S B ร่วมกันโต้วาทีในวิชาภาษาไทยญัตติ “สวยธรรมชาติกับสวยศัลยกรรม” การโต้วาทีในชั้นเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาในเชิงโต้แย้ง รวมทั้งรู้จักใช้ภาษาเพื่อคิดวิเคราะห์และจัดระเบียบความคิดให้ดียิ่งขึ้น
(ดูคลิปวิดีโอโต้วาที)

 

atelier livres jeunesse home  
โต้วาทีชั่วโมงภาษาไทย

อาจารย์ฝ่ายภาษาไทย ร่วมกันจัดกิจกรรม “วรรณกรรมเยาวชนในดวงใจ” ขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานสัปดาห์หนังสือประจำปี ๒๕๖๑ ของฝ่ายประถม นักเรียนทั้งสิบคนช่วยกันแนะนำหนังสือที่ตนชอบและร่วมพูดคุยกับน้องๆชั้น CM2 ที่มาร่วมฟัง กิจกรรมนี้ช่วยให้นักเรียนระดับประถมและมัธยมได้มีโอกาสพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างสนุกสนานในบรรยากาศเป็นกันเอง


L’atelier "Livres jeunesse thaïs; nos coups de coeur", organisé par l’équipe du Thaïlandais au mois de mai, a fait  partie de la Semaine du Livre 2018 de la section primaire. 10 élèves de 5e de l’option Thaï renforcé ont animé l’atelier en accueillant les élèves de CM2 de l’option Thaï dans le bâtiment du secondaire. Cet événement a permi aux élèves du primaire de rencontrer des élèves du secondaire et de partager des moments d’échanges et de convivialité.

atelier livres jeunesse

Cuisine de chez nous

Emission "Cuisine de chez nous" racontée en thaïlandais par Sofia Chauveteau, élève en 1L qui nous fait découvrir les plats quotidiens dans un marché près de chez elle. On vous souhaite une bonne dégustation !

 fashion show 2018 home  
The LFIB's Super Hero Fashion Show

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ นักเรียนภาษาไทยชั้น 6ème ได้ร่วมกิจกรรม The LFIB's Super Hero Fashion Show โดยทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายการแต่งกายของนายแบบนางแบบชั้นประถมศึกษาที่แต่งตัวเป็น “ซุปเปอร์ฮีโร่” ในกิจกรรมนี้นักเรียนชั้น 6ème ได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการแต่งกายพื้นฐาน รวมถึงเครื่องแต่งกายของซุปเปอร์ฮีโร่ ทั้งยังได้ฝึกบรรยายลักษณะการแต่งกายจากการปฏิบัติจริง

Semaine du goût

นักเรียนวิชาภาษาไทยชั้น Terminale S ร่วมกิจกรรม “สัปดาห์แห่งรสชาติ”
เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ จัดโดยฝ่ายบริการข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียน
ในการนี้นักเรียนได้ร่วมกันบรรยายหัวข้อ “มารู้จักและลิ้มลองขนมไทยที่มาจากต่างประเทศ” แก่นักรียนชั้น 3e  หลังการบรรยายนักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และอภิปรายถึงประสบการณ์การรับประทานขนมไทยรวมทั้งได้ลิ้มลองขนมไทยและหัดเย็บกระทงขนมด้วยตนเอง

Atelier découverte et dégustation.
Les élèves de Terminale S option thaï ont présenté des desserts thaïs selon le thème : « connaître et savourer les desserts thaïs d'origine européennes » aux élèves de 3eme anglais. Cet événement fait partie de la semaine du goût du 16-20  octobre 2017 au CDI

dessert thai 1

โครงงาน  สวนศรีนครเขื่อนขันธ์

สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ เป็นสวนขนาดกลาง ตั้งอยู่บนพื้นที่บางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ  ที่ปกคลุมไปด้วยนานาพรรณไม้ คอยให้ความร่มรื่นแก่ผู้ที่ผ่านไปมา  แม้จะอยู่ใกล้ตัวเมือง แต่ตัวสวนยังคงซึ่งระบบนิเวศไว้อย่างสมบูรณ์
ด้วยเหตุนี้ นักเรียนระดับชั้น 4ème จึงนำข้อมูลของสวนมานำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ

Le parc « Sri Nakon Kuan Kan », situé dans le quartier « Bang Krachao » de la province Sumut Prakan, est un endroit paisible couvert des plantations variées. Malgré le local placé à côté des zones industrielles,  ce parc parvient à maintenir parfaitement son écosystème.
Pour cette raison, les élèves en 4ème ont contribué un projet sur le parc afin de donner les informations intéressantes aux amateurs.

สวนนครศรีเขื่อนขันธ์ คืออะไร
Qu’est-ce que le parc « Sri Nakon Kuan Kan » ?
1 benjamin nikola lou

Visite de quartier Kudeejeen

Découvrir le quartier Kudeejeen qui est un quartier ancien et intéressant. C'est le quartier multiethnique et multiculturel où temples bouddhistes, église et mosquée se côtoient en tout harmonie. (en français et thaï)

Territoires d'Asie : des images et des mots 2017

ภาพถ่ายทั้งสามภาพของนักเรียนโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมประกวดในรอบตัดสินโครงการ Territoires d'Asie: des images et des mots 2017 โดยการประกาศผลจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖o เวลา 15.30 น. ท่านสามารถชมภาพถ่ายทั้งหมดที่่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://territoiresasie.wixsite.com/concours2017

Nous vous prions de trouver ci-dessous le lien pour la galerie virtuelle qui présente toutes les œuvres choisies pour le concours final du projet Territoire d'Asie: des images et des mots 2017. La finale se tiendra le vendredi 2 juin à 15h30.
https://territoiresasie.wixsite.com/concours2017

คลิปสัมภาษณ์ศิษย์เก่าของ LFIB เกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของการเรียนภาษาไทย

โอเดรย์ และ เจด เป็นศิษย์เก่าที่เพิ่งจบการศึกษาไปเมื่อปี ๒๕๕๙ ทั้งคู่เริ่มเรียนภาษาไทยมาตั้งแต่ชั้นประถมจนจบชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ ศิษย์เก่าทั้งสองได้ร่วมกันฝากข้อคิดเกี่ยวกับความสำคัญของการเรียนภาษาไทยรวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันผ่านคลิปสัมภาษณ์สองภาษานี้

Selon la politique des langues de l'établissement favorisant la valorisation du thai, nous avons demandé à nos anciennes élèves de l'année passée d'enregistrer les clips qui raconte l'enseignement du thai au LFIB en version thaie et française. Les élèves ont partagé notamment leurs expériences et leurs appréciaions pour le cours de thai qu'elles ont suivi depuis la classe primaire jusqu' à la terminale.

ความประทับใจของนักเรียนชั้น 5è หลังจากได้ไปทัศนศึกษาที่โรงเรียนเบญจมราชาลัย
Voici les mots d’appréciations des élèves de 5è lors de la visite de l’école Benjamarachalai

appreciation benjana 2017 1