โรงอาหาร

โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ ฝรั่งเศส มอบหมายให้บริษัทเอ็บเพอคิวร์ เคเทอริ่ง จำกัด ดูแลการบริการด้านอาหารกลางวันในโรงอาหารให้กับนักเรียนตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 2563 เป็นต้นมา

บริษัทเอ็บเพอคิวร์ เคเทอริ่งเป็นผู้นำการให้บริการอาหารในโรงเรียนนานาชาติหลายโรง ขณะนี้มีจำนวนกว่า 40 โรง ซึ่งอยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศ

เชฟและพนักงานบริษัทเอ็บเพอคิวร์ จำกัด

ความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร

• พนักงานทั้ง 25 คนของบริษัทเอ็บเพอคิวร์ปรุงอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัย ไร้สารปฏิชีวนะและสารเติมแต่ง เช่นผงชูรสและสารกันบูด
• ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของอาหารทุกจาน บริษัทเอ็บเพอคิวร์ได้ร่วมมือกับผู้ปกครองและโรงเรียน จัดเมนูอาหารกลางวัน โดยใส่ใจและตระหนักถึงการแพ้อาหารบางประเภทของนักเรียน
• หากนักเรียนคนใดมีอาการแพ้รุนแรง โรงเรียนอาจขอให้ผู้ปกครองจัดกล่องอาหารกลางวันมาให้นักเรียนเอง
•  มีการตรวจประเมินความสะอาดปลอดภัยของอาหารโดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของเขตวังทองหลางและกระทรวงสาธารณสุขอยู่เป็นประจำทุกปี การตรวจสอบจะคลอบคลุมการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา สารเคมี รวมถึงสารปนเปื้อน ทั้งในวัตถุดิบที่จะนำมาปรุงอาหาร ภาชนะอุปกรณ์และสุขอนามัยของพนักงานบริษัทเอ็บเพอคิวร์

การจัดการบริการ

เมนูอาหาร

• บริษัทเอ็บเพอคิวร์จัดเมนูอาหารกลางวัน โดยให้มีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ที่จำเป็นต่อความสมดุลของร่างกาย เพื่อสร้างพลังงานจากอาหารที่รับประทานเข้าไป อาหารทั้ง 5 หมู่ได้แก่ ผัก แป้ง โปรตีน (เนื้อสัตว์ เนื้อปลา ไข่…) ผลไม้ อาหารประเภทที่มีส่วนผสมของนม ขนมปังและน้ำ
• เมนูอาหารในแต่ละสัปดาห์จัดทำโดยเชฟสัญชาติฝรั่งเศสสวิส รองเชฟไทย และนักโภชนาการ โดยมีคณะกรรมการด้านโรงอาหารของโรงเรียนพิจารณาอนุมัติในแต่ละเดือน
• นอกจากจะปรับให้เหมาะกับความต้องการด้านอาหารของนักเรียน อาหารกลางวันที่เสริฟนักเรียน ยังมีรสชาติดี หลากหลายประเภทและสมดุลทางด้านโภชนาการ และเพื่อปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาหารทั้งหมดจะเตรียมและปรุงภายในโรงอาหาร
• บริษัทเอ็บเพอคิวร์เตรียมอาหารสำหรับนักเรียนที่ต้องการเมนูโภชนาการพิเศษอีกด้วย เช่น อาหารมังสวิรัติ อาหารฮาลาล
• บริษัทเอ็บเพอคิวร์ให้ความสำคัญต่อการรู้แหล่งที่มาของวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหาร จึงวางเกณฑ์การคัดเลือกอย่างเที่ยงตรง รับประกันว่าได้ตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบทุกประเภท
• บริษัทเอ็บเพอคิวร์จะจัดเมนูพิเศษเดือนละหนึ่งครั้ง สำหรับเทศกาลหรือวันพิเศษต่างๆ ทั้งของประเทศไทย ประเทศฝรั่งเศส หรือนานาชาติ.
• บริษัทเอ็บเพอคิวร์รับประกันอาหารทุกจานไม่มีส่วนประกอบของถั่ว (ทุกประเภท)

ห้องอาหาร

โรงเรียนมีห้องอาหารสองห้องไว้บริการนักเรียน
• ห้องอาหารแผนกอนุบาล
• ห้องอาหารกลางสำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้น CP ถึงชั้น Terminale

มื้ออาหาร

เมื่อถึงเวลาอาหารกลางวัน ครูประจำชั้นจะพานักเรียนไปที่ห้องอาหาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับชั้นและความสามารถในการดูแลตัวเอง

ระดับอนุบาลศึกษา

• ครูจะพานักเรียนไปรับประทานอาหาร ซึ่งมีอยู่ 2 รอบชั้นเรียน ได้แก่ 11 น และ 11.30 น หลังจากนั้นครูพี่เลี้ยงจะคอยดูแลนักเรียนตลอดเวลารับประทานอาหาร
• ถาดอาหาร ซึ่งได้จัดเตรียมไว้บนโต๊ะอาหารเมื่อนักเรียนไปถึง จะประกอบด้วยอาหารต่างๆ ปรุงตามระเบียบโภชนาการและสุขอนามัยของบริษัทเอ็บเพอคิวรื ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการฝ่ายโรงอาหาร
• อาหารในถาดอาหารจะจัดให้ปริมาณเหมาะกับวัยและอายุของนักเรียนในระดับนี้ กระนั้นนักเรียนสามารถขออาหารเพิ่มได้ หากต้องการ
• เวลา 8 น. จะเสริฟของว่าง ได้แก่นม ขนมปัง/เค้ก และผลไม้ ให้กับนักเรียน.

ระดับประถมศึกษา

• นักเรียนระดับประถมจะเป็นระบบบริการตัวเอง เมนูจะเหมาะกับความต้องการด้านโภชนาการของนักเรียนวัยนี้
• ครูประจำชั้นจะพานักเรียนชั้น CP และ CE1 ไปที่โรงอาหารเวลา 11 น
• นักเรียนชั้น CE2 ถึงชั้น CM2 จะเดินไปรับประทานอาหารในโรงอาหารเองตั้งแต่เวลา 11.30 น.

ระดับมัธยมศึกษา

• นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจะรับประทานอาหารกลางวันตามเวลาในตารางเรียนที่ได้กำหนดไว้ และจะมีเวลารับประทานอาหารอย่างน้อย 30 นาที
• นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่บังคับทานอาหารในโรงอาหาร หากประสงค์จะรับประทาน ขอให้แจ้งกับฝ่ายบัญชี

ด้านโภชนาการ

อาหารทุกเมนูได้รับการอนุมัติจากนักโภชนาการของบริษัทเอ็บเพอคิวร์

ราคาอาหารกลางวัน

• นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้น 3e ต้องรับประทานอาหารกลางวันทุกคน
• อัตราอาหารกลางวันประจำปีการศึกษา 2563-2564 คือ
– นักเรียนระดับอนุบาลคนละ 21,175 บาท ต่อปี (มื้อละ 121 บาท),
– นักเรียนระดับประถมศึกษาคนละ  21,175 บาท ต่อปี (มื้อละ 121 บาท),
– นักเรียนระดับมัธยมตอนต้นคนละ 22,750 บาท ต่อปี (มื้อละ 130 บาท)

หากต้องการสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงอาหาร กรุณาติดต่อคณะกรรมการฝ่ายโรงอาหารที่อีเมล [email protected]

คณะกรรมการด้านโรงอาหาร ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ปกครองโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ จะทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างบริษัทเอ็บเพอคิวร์กับผู้ปกครอง พร้อมกับดูแลรักษาคุณภาพของอาหารและการให้บริการ