สมุด/แบบเรียนและอุปกรณ์การเรียน

แบบเรียน

โรงเรียนให้นักเรียนยืมแบบเรียน และจะแจกให้นักเรียนในสัปดาห์แรกของปีการศึกษา

ผู้ปกครองและนักเรียนต้องห่อปกแบบเรียนที่ได้รับไปทั้งหมด

และนำมาคืนโรงเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา หรือเมื่อลาออก

รายชื่อแบบเรียน (หน้าปกและชื่อ) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2021-2022
(ชั้น 6ème ถึงชั้น Terminale)

อุปกรณ์การเรียนประจำปีการศึกษา 2021-2022

ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนจะจัดหาสมุดและอุปกรณ์การเรียนส่วนหนึ่งให้แก่นักเรียน
กระนั้นผู้ปกครองต้องจัดหาอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนที่ใช้ส่วนตัวให้แก่นักเรียน ดังปรากฎในรายการด้านล่างนี้

ระดับมัธยมศึกษา

ผู้ปกครองต้องจัดหาอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนให้แก่นักเรียน ดังปรากฎในรายการด้านล่างนี้
นอกเหนือจากแบบเรียนที่นักเรียนยืมได้จากห้องสมุดมัธยม (CDI) นักเรียนจำเป็นต้องซื้อหนังสือจำนวนหนึ่ง พจนานุกรม หนังสืออ้างอิง ตามรายการที่ปรากฎในแต่ละระดับชั้น โดยต้องซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์และหมายเลข ISBN ตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หาซื้อได้ที่ไหน

หนังสือ พจนานุกรม หนังสืออ้างอิงต่างๆ และสมุดบันทึก (หรือ Agenda) มีจำหน่ายที่ร้านหนังสือ Carnet d’Asie ตั้งอยู่ภายในสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ ผู้ปกครองสามารถโทรศัพท์หรือส่งอีเมลสั่งซื้อ หรืออาจสั่งซื้อทางเฟซบุ๊ก ในราคาพิเศษซึ่งร้านลดให้เฉพาะนักเรียนของโรงเรียนเท่านั้น

หาซื้ออุปกรณ์การเรียนได้ที่ไหน?

อุปกรณ์การเรียนหลายรายการผลิตในประเทศไทย และมีจำหน่ายที่ร้าน B2S หรือ Office Mate

หรือสั่งซื้อออนไลน์กับร้านขายหนังสือและอุปกรณ์การเรียน LDE ของประเทศฝรั่งเศส

การให้บริการนี้เป็นบริการเสริม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองในการหาซื้อหนังสือและอุปกรณ์การเรียนที่หาได้ยากในประเทศไทย

การบริการสั่งซื้อออนไลน์จะมีรายการหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาเท่านั้น

รายการสั่งซื้อของท่านจะส่งตรงมาที่โรงเรียน และได้แยกเป็นห่อเฉพาะของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งจะแจกให้นักเรียนในวันเปิดเทอมวันแรกประจำปีการศึกษา

บริการสั่งซื้อออนไลน์นี้ปิดให้บริการแล้ว

ทางโรงเรียนจะเปิดให้ทำการสั่งซื้อภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 จนถึงวันที่ 7มิถุนายน 2565

การบริการสั่งซื้อออนไลน์นี้ดำเนินการโดยสมาชิกผู้ปกครองที่ได้รับเข้าในสมาคมผู้ปกครองและ Conseil d’Établissement และผู้ปกครองอาสาจำนวนหนึ่ง

เสื้อโปโล / เสื้อกีฬา / หมวก

ทุกปี โรงเรียนจะแจกเสื้อโปโลโรงเรียน ชุดกีฬาและหมวกให้นักเรียน

นักเรียนจะสวมเสื้อโปโลเมื่อร่วมกิจกรรมต่างๆหรือไปทัศนศึกษา และจะใส่ชุดกีฬาในวิชาพลศึกษา

นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาทุกคนต้องสวมหมวกเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง