สมุด/แบบเรียนและอุปกรณ์การเรียน

อุปกรณ์การเรียนประจำปีการศึกษา 2023-2024

ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนจะจัดหาสมุดและอุปกรณ์การเรียนส่วนหนึ่งให้แก่นักเรียน
กระนั้นผู้ปกครองต้องจัดหาอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนที่ใช้ส่วนตัวให้แก่นักเรียน ดังปรากฎในรายการด้านล่างนี้

ระดับมัธยมศึกษา

ผู้ปกครองต้องจัดหาอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนให้แก่นักเรียน ดังปรากฎในรายการด้านล่างนี้
นอกเหนือจากแบบเรียนที่นักเรียนยืมได้จากห้องสมุดมัธยม (CDI) นักเรียนจำเป็นต้องซื้อหนังสือจำนวนหนึ่ง พจนานุกรม หนังสืออ้างอิง ตามรายการที่ปรากฎในแต่ละระดับชั้น โดยต้องซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์และหมายเลข ISBN ตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ท่านสามารถสั่งซื้อหนังสือและเครื่องเขียนต่างๆ สำหรับการเริ่มต้นปีการศึกษา 2566-2567 ที่ร้าน Carnets d’Asie  บริการนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้ออุปกรณ์การเรียนที่หาซื้อยากในประเทศไทย .

Carnets d’Asie มีบริการสั่งซื้อผ่านทาง LINE Shop หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างในแอป LINE

วันสุดท้ายของการสั่งซื้อ
31 กรกฎาคม 2566

QR code Line shop Carnets d'Asie

เสื้อโปโล / เสื้อกีฬา / หมวก

ทุกปี โรงเรียนจะแจกเสื้อโปโลโรงเรียน ชุดกีฬาและหมวกให้นักเรียน

นักเรียนจะสวมเสื้อโปโลเมื่อร่วมกิจกรรมต่างๆหรือไปทัศนศึกษา และจะใส่ชุดกีฬาในวิชาพลศึกษา

นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาทุกคนต้องสวมหมวกเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง

แบบเรียน

โรงเรียนให้นักเรียนยืมแบบเรียน และจะแจกให้นักเรียนในสัปดาห์แรกของปีการศึกษา

ผู้ปกครองและนักเรียนต้องห่อปกแบบเรียนที่ได้รับไปทั้งหมด

และนำมาคืนโรงเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา หรือเมื่อลาออก

รายชื่อแบบเรียน (หน้าปกและชื่อ) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2023-2024
(ชั้น 6ème ถึงชั้น Terminale)