Les traces peintes des premiers peuplements

  • Home
  • Les traces peintes des premiers peuplements

ในประเทศฝรั่งเศสเช่นเดียวกับในประเทศไทย ภาพวาดบนผนังถ้ำในยุคก่อนประวัติศาสตร์มักจะเป็นภาพสัตว์ราวกับเป็นการระลึกถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสังคมกับธรรมชาติที่รายล้อมภาพวาดและการแกะสลักในถ้ำ Lascaux ในเขต Dordogne ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส มีอายุประมาณ 18,000 ปี ทำให้สถานที่พิเศษแห่งนี้ได้รับสมญานามว่าเป็น “พระราชวัง Versailles แห่งยุคก่อนประวัติศาสตร์” บนผนังถ้ำแห่งนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นภาพของม้า วัวออโรช กระทิง กวาง และ แพะป่า นอกจากนี้ มีภาพสัตว์ที่ไม่ค่อยได้พบเห็นบ่อยนัก และเป็นสัตว์ที่ดุร้าย เช่น หมี แรด และเสือหรือสิงโตภาพวาดบนผนังถ้ำในประเทศไทยทำให้เกิดวิวัฒนาการด้วยรูปลักษณ์ของมนุษย์ในอีก 15,000 ปีต่อมา พบภาพวาดบนหน้าผาด้านตะวันตกของเขาปลาร้า ในจังหวัดอุทัยธานี เชื่อกันว่ามีอายุประมาณ 3,000 ปี เป็นการวาดโดยใช้สีจากธรรมชาติเกิดเป็นภาพมนุษย์และสัตว์ต่างๆ อาทิ วัว ลิง หรือสุนัข นอกจากนี้ มีภาพวาดที่พบในถ้ำเขาจันทร์งาม ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองโคราช เชื่อกันว่าภาพมนุษย์ที่วาดด้วยสีแดงเหล่านี้ น่าจะเป็นผลงานของกลุ่มชุมชนชาวเกษตรที่มาอาศัยอยู่ในแถบนี้เมื่อ 3,000 หรือ 4,000 ปีก่อน

Mina PRIEUR, 3eme A