Foires et marchés du temps jadis

  • Home
  • Foires et marchés du temps jadis

ตลาดเป็นสถานที่ที่สำคัญต่อชีวิตผู้คนในประเทศฝรั่งเศสเช่นเดียวกับในประเทศไทย นับตั้งแต่ยุคกลาง มีงานจัดแสดงสินค้าสำคัญๆ ตามเมืองต่างๆในภูมิภาค เช่น ที่แคว้นฌองปาญหรือแคว้นบรี มีการจำหน่ายแพรพรรณหลากสี ผ้าปูที่นอน และเครื่องปั้นดินเผา รวมทั้งการค้าปศุสัตว์ซึ่งต้องเก็บไว้นอกกำแพงเมืองหลังจากเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณจัตุรัสใจกลางเมืองจะคึกคักมากวันที่มีตลาด ในประเทศไทยเราเรียก marché ว่า ตลาด ซึ่งขยายไปตามแนวคลอง ตลาดเหล่านี้คือ ตลาดน้ำซึ่งพ่อค้าแม่ค้านำผลไม้ ดอกไม้ ผัก เนื้อสัตว์ และอาหารปรุงสำเร็จมาขายทางเรือ ปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ด้วยเหตุนี้ นักท่องเที่ยวจึงแวะชมตลาดน้ำคลองแหทางภาคใต้ของประเทศไทยใกล้หาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นตลาดน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาค

Elina FONG, 4eme C