การเรียนทางไกล

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตั้งแจ่วันจันทร์ที่ 26 เมษายนเป็นต้นไป
– ชั้นอนุบาลและประถมศึกษา การเรียนการสอนจะเป็นไปตามที่ครูประจำชั้นกำหนด
– ชั้นมัธยมศึกษา การเรียนการสอนจะเป็นไปตามครูแต่ละวิชาระบุไว้ใน Pronote

ข้อมูล COVID-19

โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะเผยแพร่ข้อมูลที่ชัดเจนและสอดคล้องกับข้อมูลของภาครัฐ ด้วยเหตุนี้จึงมีการปรับปรุงข้อมูลต่างๆอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท่านสามารถติดตามได้ที่นี่

จดหมายฉบับที่ 5 : 19 เมษายน 2564
จดหมายฉบับที่ 4 : 27 มกราคม 2564
จดหมายฉบับที่ 3 : 26 มกราคม 2564
จดหมายฉบับที่ 2 : 5 มกราคม 2564
จดหมายฉบับที่ 1 : 3 มกราคม 2564

ข้อมูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง