Le Palais du Louvre et ses pyramides

  • Home
  • Le Palais du Louvre et ses pyramides

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ประกอบด้วยพีระมิดห้าหลังซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นพีระมิดกลับหัว เป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิกชาวอเมริกันเชื้อสายจีนนาม เป้ยอวีหมิง (Ieoh Ming Pei) ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปีพ.ศ. 2532 ภาพนี้เป็นการนำเอาพีระมิดลูฟวร์สามหลังมาไว้ในภาพ มีศิลปินหลายท่านมาร่วมกัน “เล่น”กับสิ่งก่อสร้างที่ทำจากแก้วและโลหะชิ้นนี้ อาทิ JR ศิลปินสตรีทอาร์ตชาวฝรั่งเศสซึ่งได้ใช้ภาพหลายร้อยภาพมาแปลงโฉมพีระมิดให้เกิดเป็นภาพลวงตา ในปีพ.ศ. 2562 ส่วนพีระมิดสองหลังที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านี้เป็นภาพตัดต่อผลงานของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินชื่อดังชาวไทย ผู้ชื่นชอบรูปทรงสามเหลี่ยมเป็นพิเศษเพราะเห็นว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิตและพระพุทธศาสนา ผลงานนี้ได้รับการออกแบบอย่างจงใจให้มีความหนักและมีองค์ประกอบทับซ้อนมากมายในภาพ เช่น ภาพร่างมนุษย์ในจินตนาการ สิ่งมีชีวิตรูปร่างแปลกประหลาด และภาพพระพุทธรูป นอกจากนี้ยังมีการใช้สีทองแต่งแต้มซึ่งชวนให้นึกถึงแผ่นทองคำเปลวที่ใช้ในพระคัมภีร์พระไตรปิฎก เพื่อเติมแง่มุมความศักดิ์สิทธิ์ลงไปในผลงาน

Mina PRIEUR, 3eme A