Dialogue architectural autour des châteaux de la Renaissance

  • Home
  • Dialogue architectural autour des châteaux de la Renaissance

ปราสาทที่ตั้งอยู่แถบลุ่มแม่น้ำลัวร์ ส่วนใหญ่มีลักษณะเฉพาะทางสถาปัตยกรรมร่วมกันอย่างหนึ่ง คือ สร้างขึ้นหรือมีการบูรณะครั้งใหญ่ในช่วงศตวรรษที่ 15 และ 16 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ราชสำนักของกษัตริย์ฝรั่งเศสเริ่มก่อตั้งขึ้นในภูมิภาคหรือบริเวณโดยรอบ เราจะสังเกตเห็นว่า ปราสาททั้งหมดมีสีอ่อน เนื่องมาจากการใช้หินปูนในการก่อสร้าง ทำให้ตัวปราสาททั้งหมดดูสว่างและตัดกับสีทึบของหลังคาที่ทำมาจากหินชนวน

ปราสาท Château d’Ussé เป็นแรงบันดาลใจให้ ชารลส์ แปร์โรต์ (Charles Perrault) เขียนนิทานเรื่องเจ้าหญิงนิทรา ปราสาท Château de Chambord มีความเกี่ยวข้องกับรัชสมัยของ พระเจ้าฟร็องซัวที่ 1 เนื่องจากเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาปราสาทกว่า 3,000 แห่งริมแม่น้ำลัวร์ ปราสาท Château de Chenonceau มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “ปราสาทสุภาพสตรี” เพราะสร้างและได้รับการบูรณะโดยสุภาพสตรีหลายท่านในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งมีส่วนส่งเสริมทะนุบำรุงและอนุรักษ์ปราสาทแห่งนี้ สุดท้าย จากปราสาท Château de Nozet สามารถมองเห็นไร่องุ่นที่ผลิตไวน์โดยใช้องุ่นขาวที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศส