Moines du Mont Saint-Michel et de la fête des Lanternes

  • Home
  • Moines du Mont Saint-Michel et de la fête des Lanternes

เกาะหินซึ่งเป็นที่ตั้งของโบสถ์แห่งนี้เรียกกันว่า Mont Saint-Michel ซึ่งตั้งขึ้นตามชื่อหัวหน้าเทวทูตที่คอยปกปักดูแลผู้อยู่อาศัยบริเวณนี้ในยุคกลาง เนื่องจากสถานที่พิเศษแห่งนี้มีอ่าวกว้างซึ่งรูปร่างจะเปลี่ยนไปตามกระแสน้ำ Mont Saint-Michel จึงเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดของฝรั่งเศส ในประเทศไทย เราเห็นแสงสะท้อนในน้ำยามพลบค่ำจากการประดับไฟบนท้องฟ้าเหนือเมืองเชียงใหม่ช่วงเทศกาลลอยโคมหรือ ยี่เป็ง เทศกาลนี้ถือเป็นการเฉลิมฉลองในวันเพ็ญเดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติของไทยซึ่งเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมล้านนา ผู้คนสามารถชื่นชมโคมไฟนับพันดวงที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ายามราตรี พระสงฆ์บางส่วนก็ร่วมลอยยี่เป็งเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระพุทธคุณด้วยเช่นกัน โคมสวรรค์หรือที่เรียกกันในภาษาไทยว่า โคมลอย มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า โคมสะเดาะเคราะห์หรือโคมประทีป โคมนั้นก็คือ บอลลูนที่ทำจากกระดาษแก้วแล้ววางเทียนไว้ด้านใน การลอยโคมเป็นการสะเดาะเคราะห์และรำลึกถึงบรรพบุรุษที่อยู่บนสวรรค์

Mélissa DUPONT, 4eme A