La France des paysages et terroirs gastronomiques

  • Home
  • La France des paysages et terroirs gastronomiques

เมื่อครั้งเจ้าพระยาโกษาธิบดี หรือ โกษาปาน เดินทางมาเทียบท่าเรือขึ้นบกที่เมืองแบรสต์ได้เดินทางข้ามฟากตะวันตกของประเทศฝรั่งเศสเพื่อไปยังพระราชวังแวร์ซายซึ่งเป็นโอกาสที่ได้พบกับทัศนียภาพบางส่วนที่แสดงให้เห็นถึงความร่ำรวยและความหลากหลายของดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวง เช่นเดียวกับในประเทศไทยซึ่งมีความหลากหลายทางธรรมชาติและของเขตแดนซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดในโลก

ประเทศฝรั่งเศสมีภูมิประเทศทางธรรมชาติขนาดใหญ่หลายแห่งแถบชายทะเล ตั้งแต่ฝั่งทะเลเหนือไปจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผ่านมหาสมุทรแอตแลนติก หากพูดถึงวิวทิวเขาที่ฝรั่งเศสก็งดงามไม่แพ้กัน เพราะมียอดเขาถึง 24 แห่งในเทือกเขาแอลป์ ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 4,000 เมตร ในขณะที่เทือกเขาพีเรนีส มียอดเขาสูงกว่า 3,000 เมตร ที่ราบสูงตอนกลางชื่อว่า มัสซิฟ ซองตรัล ครอบคลุมภูเขาไฟไม่น้อยกว่า 80 แห่งในแคว้นโอแวร์ญ เป็นเรื่องดีที่ภูเขาไฟนี้ยังคงหลับใหล! ป่าไม้ในประเทศฝรั่งเศสเป็นแหล่งรวมพืชพรรณและสัตว์นานาชนิดแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพของยุโรป ภูมิทัศน์ชนบทและมุมเกษตรกรรมยังคงหาดูได้ในแถบภูมิประเทศของป่าไม้และทุ่งหญ้าแบบผสมผสาน (Norman bocage) หรือไร่องุ่น ซึ่งพบได้ในหลายภูมิภาค และทุ่งลาเวนเดอร์ที่โพรวองซ์ซึ่งจะมีเฉพาะในฝรั่งเศสเท่านั้นหากกล่าวถึงมรดกของเมืองและทางวัฒนธรรม ในภาพนี้มีตัวอย่างจุดเด่นของเมือง อาทิ สวนแบบฝรั่งเศสและหมู่บ้านชนบทซึ่งก็มีความโดเด่นไม่แพ้กัน ต้นกำเนิดของศาสตร์การทำอาหารฝรั่งเศสมักอยู่คู่กับภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่ดังนั้นอาหารจานพิเศษบางอย่างจึงปรากฏบนแผนที่ประเทศฝรั่งเศส คุณรู้จักอาหารเหล่านี้บ้างหรือไม่ ?

Hana SHODLADD, Tle C