14 juillet 1919 : les troupes siamoises sous l’Arc de triomphe

  • Home
  • 14 juillet 1919 : les troupes siamoises sous l’Arc de triomphe

ประตูชัยเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่เป็นสัญลักษณ์ของปารีสแม้ว่าประตูชัยนี้จะไม่ใช่อนุสรณ์สถานแห่งเดียวที่ชาวโรมันประดิษฐ์ขึ้นและมีการสร้างประตูชัยขึ้นในหลายเมืองในยุโรปมุงมองในที่นี้มีความสำคัญ การเดินสวนสนามในวันที่ 14 กรกฎาคม ที่เริ่มจากประตูชัยและไปสิ้นสุดที่จัตุรัสคองคอร์ดนั้น เป็นช่วงเวลาแห่งการแสดงความสามัคคีและแสดงแสนยานุภาพของประเทศฝรั่งเศสและความให้เกียรติต่อชาติพันธมิตรที่จัดขึ้นทุกปีภาพวาดนี้มองย้อนกลับไปในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ เริ่มแรกสยามแสดงตัวเป็นกลาง ต่อมาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2460 สยามได้เข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรและในช่วงปลายฤดูร้อนปี พ.ศ. 2561 กษัตริย์แห่งสยามได้ตัดสินใจส่งทหาร 1,300 นายออกไปสู้รบในยุโรปซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสยามเป็นประเทศคู่สงครามเพียงประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้ลงนามในสนธิสัญญาแวร์ซายส์กองทหารสยามจึงมีโอกาสสวนสนามใต้ประตูชัยในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2462 ในภาพวาดนี้ ได้มีการเพิ่มองค์ประกอบร่วมสมัยบางอย่างลงไป เช่น ปาทรุย เดอ ฟร็องซ์(Patrouille deFrance – กายกรรมทางอากาศโดยการใช้เครื่องบินรบปล่อยไอพ่นเป็นสีธงชาติฝรั่งเศส) และผลงานศิลปะหมุนเวียนของ 2 ศิลปินคู่สามีภรรยา คริสโตและฌานน์-โคล้ด (Christo & Jeanne-Claude) ที่ให้ทีมงานได้ห่อหุ้มประตูชัยเมื่อปี 2564

Benjamin DARGUESSE, Tle C