Signature du premier traité franco-thaïlandais

  • Home
  • Signature du premier traité franco-thaïlandais

ปฏิทินภาพพิมพ์ประจำปี พ.ศ. 2230 ที่ได้บันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของปีก่อนหน้า ถึงการสานสัมพันธไมตรีระหว่างฝรั่งเศสและสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กษัตริย์แห่งสยาม ซึ่งเป็นชื่อเดิมของประเทศไทย ภายหลังการเริ่มต้นเจริญสัมพันธไมตรีเมื่อปี พ.ศ. 2216 ในภาพกษัตริย์ “สุริยเทพ” หรือพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ยื่นพระหัตถ์ไปรับสาสน์จากเจ้าพระยาโกษา ปาน เอกอัครราชทูตแห่งกรุงสยาม ในช่วงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้ ประเทศฝรั่งเศสต้องการขยายอิทธิพลมาทางแถบทวีปเอเชีย ในขณะเดียวกันประเทศไทยกำลังมองหาพันธมิตรที่แข็งแกร่งในทวีปยุโรป บุคลิกและการแต่งกายของเจ้าพระยาโกษา ปาน ได้สร้างความประทับใจให้แก่ชาวฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก ท่านสวมหมวกทรงแหลมที่เรียกว่า “ลอมพอก” ซึ่งเป็นหมวกที่ทำมาจากไม่ไผ่ มีผ้าสีขาวพันรอบ ตกแต่งด้วยเงินและดอกไม้สีทองมีอัญมณีประดับอยู่ตรงกลาง การเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศฝรั่งเศสและสยาม ประกอบกับการเดินทางไปเยือนประเทศฝรั่งเศสของคณะราชทูตไทยในครั้งต่อมา ถือเป็นหน้าประวัติศาสตร์อันสำคัญยิ่งทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

Jintrakarn KOSHPASHARIN, Tle B