ประกันภัย

การประกันสุขภาพ/เจ็บป่วย/อุบัติเหตุเป็นสิ่งจำเป็น และอยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบของบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่จะต้องจัดหาให้นักเรียน และนักเรียนทุกคนต้องมีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ หากต้องร่วมทัศนศึกษาแบบค้างคืน

โรงเรียนจะได้ทำประกันความรับผิดชอบบุคคลที่สาม (ความเสียหายอันเกิดแก่บุคคลที่สาม ทั้งความเสียหายทางร่างกายหรือทรัพย์สิน ระหว่างการเดินทางไปกลับโรงเรียนหรือระหว่างเรียน)

ขอบข่ายความรับผิดชอบของประกันความรับผิดชอบบุคคลที่สาม จะรวมอุบัติเหตุภายในโรงเรียนหรือระหว่างทัศนศึกษา ซึ่งเป็นการประกันเสริมการประกันสุขภาพของนักเรียน

โรงเรียนได้ทำแผนประกันพื้นฐาน (ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนและการเดินทาง) กับบริษัทประกันภัย CGEA กระนั้นผู้ปกครองสามารถเลือกแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากกว่าและให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าได้ เช่นแผนประกันที่คุ้มครองนักเรียนขณะทำกิจกรรมพิเศษนอกเวลา (นอกเวลาเรียน) โดยผู้ปกครองสามารถติดต่อโดยตรงกับบริษัทประกันภัย CGEA

ขอย้ำว่าแผนประกันพื้นฐานที่โรงเรียนทำให้กับนักเรียนทุกคน ไม่ใช่การประกันสุขภาพ/เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกอ่านเอกสารที่นี่