สมาคมกีฬา

สมาคมกีฬา จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 2561 เข้าเป็นสมาชิก Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS หรือ สหภาพกีฬาโรงเรียน) ของประเทศฝรั่งเศส ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือระหว่าง Agency for French Education Abroad (AEFE) และ UNSS มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณค่าด้านกีฬาแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ตั้งแต่ชั้น 6ème จนถึงชั้น Terminale) โดยไม่เลือกหรือจำกัดว่านักเรียนคนนั้นจะมีความสามารถด้านกีฬาระดับใด เพื่อ
– ให้นักเรียนได้ฝึกฝนกีฬาหลายรูปแบบจำนวนมาก
– ให้นักเรียนได้ฝึกหัดการใช้ชีวิตสมาคม ฝึกฝนความรับผิดชอบ การเป็นพลเมืองที่ดี การมีมนุษยธรรม ได้ความเท่าเทียมกันทางโอกาส มีความสามัคคี และมีจริยธรรมด้านกีฬา
– จัดการแข่งขัน ทำความรู้จักทีมท้องถิ่นและทีมของประเทศฝรั่งเศสในโซนการศึกษาเดียวกัน

นักเรียนที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะครูพลศึกษา จะมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการ Prozap (โครงการกีฬาในโซนเอเชียแปซิฟิคจัดโดย AEFE)
ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 2564 โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ เป็นสมาชิก GBAC ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรกีฬาระหว่างโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพฯ ด้วยเหตุนี้นักเรียนที่เป็นสมาชิกสมาคมฯจะมีโอกาสได้ปกป้องศักดิ์ศรีของ LFIB ในการแข่งขันฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล รักบี้ ว่ายน้ำ แบดมินตัน และกีฬาประเภทอื่นๆ
การเป็นสมาชิกของสมาคม ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนกีฬาและศิลปะ (หนึ่งประเภทหรือหลายประเภท) ซึ่งคณะครูพลศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในประเภทต่างๆจะจัดขึ้น
สมาคมฯจึงมีเป้าหมายหลัก 2 ประการ ได้แก่ เป้าหมายเพื่อการศึกษา และเป้าหมายเพื่อสังคม โดยใช้การฝึกฝนกีฬาเป็นแนวทางยกระดับความสามารถของนักเรียน เชื่อมความสัมพันธ์และกระตุ้นพลังสร้างสรรค์ของนักเรียน

ในปีการศึกษา 2564-2565 กีฬาที่สมาคมฯจัดให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น 6ème ถึง ชั้น Terminale) ได้แก่ วอลเล่ย์บอล ว่ายน้ำ รักบี้ แบดมินตัน บาสเกตบอล ฟุตบอล (เริ่มปี 2564) สำหรับแฮนด์บอล (เริ่มปี 2564) กีฬาฝึกกล้ามเนื้อและกรีฑา (วิ่ง) จัดให้เฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น 2nde ถึงชั้น Terminale) ระหว่างชั่วโมงพลศึกษาเท่านั้น สำหรับกีฬาประเภทอื่น จะจัดโดยแผนกกิจกรรมพิเศษนอกเวลา

ตารางกิจกรรม

คลิกเพื่อขยายภาพ