สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2566

โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว มีความสุข สมหวังดังปรารถนาทุกประการตลอดปีพ.ศ. 2566

โรงเรียนขอส่งความสุขผ่านปฏิทินอิเล็กทรอนิกส์ ปีค.ศ. 2023 ที่รวบรวมรูปภาพกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา

          ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนมาโดยตลอด