สมาคมผู้ปกครองและคณะกรรมการฝ่ายการเงิน

สมาคมผู้ปกครองมีหน้าที่ควบคุมดูแลงบประมาณและค่าใช้จ่ายอื่นๆของมูลนิธิฝรั่งเศสเพื่อการศึกษา ประกอบไปด้วยผู้ปกครองที่ได้รับเลือกตั้งจากการเลือกตั้งออนไลน์และจากการเลือกตั้งระหว่างการประชุมสามัญครั้งแรก จำนวน 8 ท่าน ซึ่งจะอยู่ในวาระ 2 ปี และอาจได้รับเลือกเข้ามาได้อีก 1 วาระ

ผู้ปกครองที่ได้รับเลือกตั้งนี้จะเข้ามามีส่วนร่วมในคณะทำงานที่ต้องของบประมาณเพื่อการดำเนินการ ได้แก่ แผนกการเงิน แผนกบริหารทรัพยากรบุคลากร แผนกอาคารก่อสร้าง แผนกประชาสัมพันธ์ โรงอาหาร)

คณะกรรมการการเงินจะประกอบไปด้วยตัวแทนสมาคมผู้ปกครอง สมาชิกฝ่ายบริหารของโรงเรียน ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และตัวแทนพนักงานครู

ตัวแทนผู้ปกครองในคณะกรรมการการเงิน

ประจำปีการศึกษา 2564-2565

Solène LE DOZE

ประธาน
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

Déborah FROISSARD

รองประธาน
คณะกรรมการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการแผนกกิจกรรมพิเศษนอกเวลา
ประสานงานกับคณะกรรมการ CET และ CE

Antoine BERTOUT

เหรัญญิก
คณะกรรมการแผนกการเงิน
ประสานงานด้านรถรับส่งและหาสปอนเซอร์

Pascale DEVISME

เลขานุการ
คณะกรรมการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการด้านโรงอาหาร
ประสานคณะกรรมการ CET และ CE
และด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

Anna CHENEL

ประสานงานด้านรถรับส่งและหาสปอนเซอร์

Faye DO

คณะกรรมการด้านโรงอาหาร
ประสานงานกับผู้ปกครองฝรั่งเศส-ไทย

Julie MAIRE

คณะกรรมการด้านการเงิน

Jean MAURY

คณะกรรมการด้านการก่อสร้างซ่อมแซม/แผนกจัดซื้อ
ประสานงานกับองค์กรต่างๆ

บทบาทของสมาคมผู้ปกครองและคณะกรรมการการเงิน

(ดาวน์โหลดเอกสารภาษาฝรั่งเศสได้จากลิงก์ด้านล่าง)

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงิน

(ดาวน์โหลดรายงานการประชุมภาษาฝรั่งเศสได้จากลิงก์ด้านล่าง)

รายงานการประชุมประจำปีการศึกษา 2564-2565