ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา (เฉพาะนักเรียนสัญชาติฝรั่งเศสเท่านั้น)

นักเรียนสัญชาติฝรั่งเศสสามารถยื่นคำร้องขอรับทุนการศึกษา นับตั้งแต่เข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 นักเรียนต้องมีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน ทุนการศึกษานี้เป็นทุนของสำนักงานการศึกษาฝรั่งเศสในต่างประเทศ (AEFE) ผ่านการอนุมัติเห็นชอบโดยมติคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของแต่ละประเทศ เป็นทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าอาหารกลางวัน และค่าบริการรถรับส่งการมอบทุนการศึกษาจะพิจารณาอนุมัติปีต่อปี ดังนั้นนักเรียนที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาต่อ จะต้องยื่นเอกสารขอรับทุนใหม่ต้นปีการศึกษา

ครอบครัวที่พำนักในประเทศไทยแล้ว ยื่นเอกสารขอรับทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษาถัดไปภายในเดือนกุมภาพันธ์

การประชุมพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษารอบที่ 2 จะมีขึ้นในเดือนตุลาคม เพื่อพิจารณาเอกสารการขอรับทุนของนักเรียนที่เพิ่งย้ายถิ่นพำนักมายังประเทศไทย และสำหรับนักเรียนที่ได้ยื่นเอกสารขอรับทุนในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ยังประสบปัญหาด้านสถานะทางการเงิน ทั้งนี้ผู้ขอทุนต้องแจ้งแผนกบัญชีของโรงเรียนว่าได้ยื่นเอกสารขอรับทุนการศึกษา เพื่อปรับแผนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

เมื่อมีการประกาศเปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา โรงเรียนจะแจ้งผู้ปกครอง เพื่อให้ครอบครัวที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาได้ดำเนินการต่อไป

ผู้ปกครองสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือเพื่อการศึกษานี้ ทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (คลิก ที่นี่)
หรือติดต่อแผนกบริการสังคม (Service social)
– โทรศัพท์ 02 657 51 78 หรือ 02 657 51 50
– อีเมล [email protected]

 

เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษารอบสองประจำปีการศึกษา 2566-2567

 

ท่านสามารถรับทราบข้อมูลโดยละเอียด และดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครขอรับทุน ได้ที่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
https://th.ambafrance.org/Premiere-campagne-des-bourses-scolaires-2023-2024

ท่านสามารถยื่นเอกสารเพื่อสมัครขอรับทุน ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย โดยตรงที่แผนกต้อนรับหรือทางไปรษณีย์เท่านั้น

หมายเหตุ
– เอกสารการสมัครขอรับทุนที่ส่งทางอีเมลจะไม่ได้รับการพิจารณา
– เอกสารการสมัครขอรับทุนการศึกษาที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือส่งถึงสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย หลังจากวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 จะไม่ได้รับการพิจารณา

ผู้ที่สมัครขอรับทุนการศึกษาเป็นครั้งแรก จะต้องลงทะเบียนกับสถานกงสุลฝรั่งเศส เพื่อแจ้งความเป็นบุคคลสัญชาติฝรั่งเศสที่พำนักอยู่นอกสาธารณรัฐ กรุณาเร่งดำเนินการขั้นแรกนี้โดยเร็วที่สุด(https://th.ambafrance.org/Mon-inscription-au-consulat-se-fait-en-ligne).

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายช่วยเหลือทางสังคมของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
– ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 657 5179 หรือ 78
– ทางอีเมล [email protected]

เนื่องจากจำนวนผู้สมัครขอรับทุนการศึกษามีจำนวนมาก กรุณารีบติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด

หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสาร กรุณาติดต่อเลขานุการฝ่ายบริหาร ทางอีเมล [email protected] หรือทางโทรศัพท์ 02 934 8008 ext. 105 โรงเรียนจะจัดหาบุคลากร หรือผู้ปกครองอาสา ที่สามารถพูดภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน