ค่าธรรมเนียมการศึกษา

คณะกรรมการ Conseil d’administration จะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ ทุกปี

ปีการศึกษา 2020-2021 ค่าเล่าเรียนต่อปีต่อคน (บาท)
ฝรั่งเศส / ไทย / ยุโรป สัญชาติอื่น
อนุบาล (PS, MS, GS) 242 443 บาท 305 783 บาท
ประถม (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) 242 443 บาท 305 783 บาท
มัธยมต้น (6ème, 5ème, 4ème, 3ème) 297 009 บาท 373 960 บาท
มัธยมปลาย : 2de และ 1ère 308 736 บาท 388 186 บาท
มัธยมปลาย : Terminale 344 275 บาท 417 954 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (DPI) 150 000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน บังคับสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลจนถึง 3ème
นักเรียนมัธยมปลายให้แจ้งความจำนง
อนุบาล/ประถม = 21 175 บาท
มัธยมศึกษา = 22 750 บาท
ค่าธรรมเนียมสำหรับหลักสูตร International Section (6ème และ Seconde) 14 000 บาท
ปีการศึกษา 2021-2022 ค่าเล่าเรียนต่อปีต่อคน (บาท)
ฝรั่งเศส / ไทย / ยุโรป สัญชาติอื่น
อนุบาล (PS, MS, GS) 259 414 บาท 327 188 บาท
ประถม (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) 259 414 บาท 327 188 บาท
มัธยมต้น (6ème, 5ème, 4ème, 3ème) 320 762 บาท 403 877 บาท
มัธยมปลาย : 2de 336 522 บาท 423 123 บาท
มัธยมปลาย : 1ère 339 610 บาท 427 005 บาท
มัธยมปลาย : Terminale 378 703 บาท 459 749 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (DPI) 150 000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน บังคับสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลจนถึง 3ème
นักเรียนมัธยมปลายให้แจ้งความจำนง
อนุบาล/ประถม = 21 175 บาท
มัธยมศึกษา = 22 750 บาท
ค่าธรรมเนียมสำหรับหลักสูตร International Section (6ème, 5ème, Seconde and Première) 20 000 บาท
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

• รถรับส่งนักเรียน
• อาหารกลางวัน
• กิจกรรมพิเศษนอกเวลา (AES) ค่าสมัครชมรมกีฬา (AS)
• อุปกรณ์การเรียนสำหรับชั้นประถมและมัธยม เช่น ปากกา วงเวียน ไม้บรรทัด ดินสอสี เป็นต้น รวมถึงสมุดแบบฝึกหัด พจนานุกรม หนังสือไวยากรณ์ และหนังสืออ้างอิง สำหรับมัธยมศึกษา (ผู้ปกครองจะได้รับรายการสื่อและอุปกรณ์การเรียนตอนสมัครเรียน)
• ค่าสมัครสอบความรู้ภาษาอังกฤษของเคมบริดจ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนของวิชาเลือกอื่นๆที่นอกเหนือจากวิชาที่จัดไว้ในหลักสูตรของโรงเรียน เช่น ภาษาต่างประเทศที่ 1 ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่ 2 ที่ไม่ใช่ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน หรือภาษาจีนและภาษาต่างประเทศที่ 3