ขั้นตอนการลาออก

โรงเรียนจะออกหนังสือสิ้นสุดสถานภาพการเป็นนักเรียน และให้แฟ้มประวัติการศึกษาของนักเรียน หลังตรวจสอบกับแผนกบัญชี ว่าไม่มีค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมใดๆค้างชำระ และนักเรียนได้คืนหนังสือแบบเรียนที่โรงเรียนให้ยืมและหนังสือนิตยสารที่นักเรียนยืมจากห้องสมุดครบ

 

ขั้นตอน :
  • ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ขอลาออกกับฝ่ายทะเบียน โดยเร็วที่สุดทางอีเมล [email protected]
  • ผู้ปกครองติดต่อแผนกบัญชี เพื่อตรวจสอบว่าไม่ได้ค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด [email protected]
  • นักเรียนคืนหนังสือแบบเรียนและหนังสือที่ยืมจากห้องสมุดทั้งหมด ภายในวันก่อนวันสุดท้ายของการมาเรียน

นักเรียนระดับอนุบาล-ประถม ให้คืนหนังสือแบบเรียนกับครูประจำชั้น และหนังสือที่ยืมจากห้องสมุดแผนกประถม (BCD) กับ Mr. Grolet ([email protected])

นักเรียนระดับมัธยม ให้คืนหนังสือแบบเรียน และหนังสือที่ยืมจากห้องสมุดแผนกมัธยม (CDI) กับ Ms. Sistac ([email protected])

– หากหนังสือแบบเรียนชำรุดเสียหายหรือสูญหาย จะถูกปรับเล่มละ 1,000 บาท
– หากหนังสือจากห้องสมุด (BCD, CDI) ชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย จะถูกปรับเล่มละ 500 บาท

  • ผู้ปกครองมารับเอกสารวันสุดท้ายที่นักเรียนมาโรงเรียนในวันเปิดทำการ ตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 11.30 น. และ 13:30 น. ถึง 15.30 น. ยกเว้นวันพฤหัสบดี จนถึงเวลา 14.00 น

หากผู้ปกครองไม่สะดวกเดินทางมารับเอง ให้กรอกหนังสือยืนยันรับเอกสาร ปรินต์ออกมา ลงนามรับรองท้ายหนังสือ มอบให้นักเรียนนำมายื่นขอรับเอกสารแทนได้ หนังสือยืนยันรับเอกสาร 1 ฉบับ ใช้สำหรับนักเรียนทั้งครอบครัว

  • ผู้ปกครองติดต่อขอรับหนังสือสิ้นสุดสถานภาพการเป็นนักเรียนได้ที่แผนกบัญชี
  • ผู้ปกครองติดต่อขอรับแฟ้มประวัติการศึกษา ดังนี้

– นักเรียนระดับประถม ติดต่อเลขานุการแผนกประถม
– นักเรียนชั้น 6ème ถึง 1ère ติดต่อเลขานุการผู้อำนวยการ
– นักเรียนชั้น Terminale ติดต่อเลขานุการแผนกดูแลการสอบ

รายงานผลการเรียนของระดับประถมศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้จาก เว็ปไซต์ Educartable

รายงานผลการเรียนปีปัจจุบันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดได้จาก Pronote ผู้ปกครองควรพิมพ์เก็บไว้ทุกครั้งก่อนสิ้นปีการศึกษา

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในวันขอรับหนังสือรับรองการลาออกและแฟ้มประวัติการศึกษาของนักเรียน ผู้ปกครองดาวน์โหลดหนังสือยืนยันรับเอกสาร กรอกข้อมูลและปรินต์เอกสาร เพื่อนำมายื่นให้โรงเรียนในวันดังกล่าว

ข้อมูลที่ผู้ปกครองกรอกในหนังสือยืนยันรับเอกสารมีความสำคัญมาก เพราะโรงเรียนอาจต้องส่งเอกสารสำคัญต่างๆให้ภายหลัง เช่น ใบรับรองผลการสอบเคมบริดจ์ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น Brevet หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย Baccalauréat

กรุณาระบุที่อยู่ที่ท่านแน่ใจว่าเอกสารส่งทางไปรษณีย์จะถึงมือท่านแน่นอน เช่น ท่านอาจให้ที่อยู่ของครอบครัวของท่านที่พำนักในประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น

กรุณาระบุที่อยู่อีเมลที่ท่านยังคงใช้ต่อไป เนื่องจากข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนและผู้ปกครองซึ่งเคยให้ไว้จะถูกลบออกจากฐานข้อมูล หลังจากโรงเรียนดำเนินการคัดชื่อนักเรียนออก

ขอแนะนำให้ท่านพิมพ์กรอกข้อมูลและปรินต์ เพื่อเลี่ยงความผิดพลาดในการส่งข้อมูลภายหลัง

ปรินต์หนังสือยืนยันรับเอกสาร (docx)
ปรินต์หนังสือยืนยันรับเอกสาร (pdf)