กิจกรรมพิเศษนอกเวลา

กิจกรรมนอกเวลาเป็นกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่โรงเรียนจัดสอน ช่วงเวลานอกห้องเรียนนี้มีส่วนช่วยสร้างบุคลิกภาพให้แก่นักเรียน เพิ่มเติมจากการเรียนรู้ตามหลักสูตรพื้นฐาน ด้วยเหตุนี้กิจกรรมนอกเวลาจึงจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของนักเรียนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ส่งผลดีต่อความก้าวหน้าในด้านต่างๆ และยังช่วยการพัฒนาตนเอง รวมถึงการเข้าสังคม อาจกล่าวได้ว่ากิจกรรมนอกเวลาคือส่วนสำคัญของชีวิตในรั้วโรงเรียน เพราะกิจกรรมนอกเวลาเป็นการเสริมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม พร้อมกับการกระชับความสามัคคีภายในกลุ่ม

 

กิจกรรมนอกเวลาทั้ง 45 กิจกรรมที่หลากหลายนี้ ดำเนินการสอนโดยครูในโรงเรียนหรือครูกิจกรรมจากภายนอก เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบความสามารถและความชื่นชอบของตน ได้พัฒนาศักยภาพนั้นๆตามความถนัดส่วนตน

 

แต่ละปีการศึกษา โรงเรียนจะเปิดให้ลงทะเบียนกิจกรรมนอกเวลา 2 ช่วง
ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 9 กันยายน เวลา 12.00 น
ชำระเงินภายใน วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564
ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

กิจกรรมที่ต้องเรียนตลอดปี*
หากบุตรของท่านสมัครกิจกรรมใน จำนวนชั่วโมงตลอดปีการศึกษา
วันจันทร์ 29 ชั่วโมง
วันอังคาร 32 ชั่วโมง
วันพุธ 32 ชั่วโมง
วันพฤหัสบดี 31 ชั่วโมง
วันศุกร์ 30 ชั่วโมง

กิจกรรมนอกเวลา ข้อมูลตัวเลข

 • +43
  จำนวนกิจกรรม
 • 1 007
  จำนวนการสมัคร
 • 102
  จำนวนชั่วโมงกิจกรรม
 • 517
  จำนวนนักเรียนที่สมัคร
Arts class Crafts workshop Music
Ballet* Football* Multi sports team
Board games Gymnastics Vegetable garden
Circus Judo Yoga
Cooking class Mini tennis

(* กิจกรรมที่ต้องสมัครทั้งปี)
คลิกชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด

Acoustic guitar* Kung Fu Short film production*
Archery Thai Boxing* Yoga
Athletics Theatre*

(* กิจกรรมที่ต้องสมัครทั้งปี)
คลิกชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด