ขั้นตอนการสมัคร

โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ เปิดรับนักเรียนใหม่เพื่อเข้าศึกษาต้นปีการศึกษา (ต้นเดือนกันยายน) หรือระหว่างปีการศึกษา

ขั้นตอนการสมัคร

80x80xmoney-bag-color-80x80.png.pagespeed.ic.eK1dbhbzfe

4. การชำระเงิน

download (2)

5. การสมัครเรียนเสร็จสมบูรณ์

หลังจากได้รับการชำระเงินแล้ว โรงเรียนจะส่งอีเมล แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชั้นเรียน ให้ผู้ปกครองทราบภายใน 2 วัน เพื่อยืนยันว่าการสมัครเรียนเสร็จสมบูรณ์ นักเรียนสามารถมาโรงเรียนได้

80x80xpencil-and-ruler-color-1-80x80.png.pagespeed.ic.J4feCMbPby

รายการสมุด/หนังสือและอุปกรณ์การเรียน

ท่านสามารถหาซื้อสมุด/หนังสือและอุปกรณ์การเรียนให้กับบุตรของท่านได้ (กรุณาคลิก ที่นี่)